ES parama žemės ūkiui: ko tikėtis miškų ir jaunųjų ūkių savininkams?

es prama zemes ukiuiEuropos Sąjungos parama žemės ūkiui apima keletą sričių. Didžioji dalis kaimo plėtros programos apima žemdirbystės, gyvulininkystės, žuvininkystės, augalininkystės ir miškininkystės sektorius. Pastarasis yra labai svarbus privačių miškų savininkams. Lietuvos miškų savininkams ir valdytojams skiriama Kaimo plėtros programos 2007–2013 m. parama sudarę apie 10 proc. lėšų. Numatyta, kad naujuoju finansiniu laikotarpiu 2014-2020 m. ES paramos miškų ūkiui dalis taip pat sudarys apie 10 proc. visos kaimo plėtrai skiriamos paramos.

ES paramą miškui gali gauti privatūs miškų savininkai, savivaldybės, labai mažos ir mažos įmonės. Kitaip tariant, ES parama žemės ūkiui yra skirta privatiems žemės ir miškų savininkams, kurie neturi kitų finansavimo šaltinių, o valstybė jais mažiau rūpinasi. 2014-2020 metų finansavimo programoje numatomi penki strateginiai miškų ūkio plėtros tikslai: išsaugoti Lietuvos miškus ir jų išteklius, racionaliai juos naudoti; didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą; išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą; skatinti miškų mokslo atstovus bei visuomenę  dalyvauti formuojant ir įgyvendinant miškų ūkio politiką. Didžiausia galima paramos miškui suma – 50 000 EUR projektui, o visu 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur.

Dar viena ES paramos žemės ūkiui sritis labai aktuali Lietuvai — gyvulininkystė. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ yra viena iš daugiausiai paraiškų sulaukiančių projektų. Naujuoju paramos laikotarpiu pasinaudoti ES parama jauniesiems ūkininkams bus daug paprasčiau nei ankstesniu laikotarpiu. Jaunasis ūkininkas gali pradėti tik kurtis, teikdamas paraišką ES finansinei paramai gauti.  Paramos suma vienam paramos gavėjui  gali siekti nuo 60 000 Eur, jei kuriamas gyvulininkystės ūkis, arba 50 000 Eur, jei kuriami kitokios specializacijos ūkiai.